Διαβίβαση εγκυκλίου της Γραμματείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 29/06/2022

Διαβίβαση εγκυκλίου της Γραμματείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

… που αφορά σε μέτρα αντιμετώπισης των δυσκολιών που ανακύπτουν λόγω των περιορισμών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 στα πληρώματα των πλοίων.