Διαβίβαση εγκυκλίου της Γραμματείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 05/08/2022

Διαβίβαση εγκυκλίου της Γραμματείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

...από Υ.ΝΑ.Ν.Π.