Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 11/03/2022

Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Ανακοίνωση Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά / Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά.