Διεθνής Σύμβαση MARPOL

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 10/02/2022

Διεθνής Σύμβαση MARPOL

Αποδοχή νέων τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI.