Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής της Απόφασης του ΙΜΟ MEPC.335(76)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 16/12/2022

Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής της Απόφασης του ΙΜΟ MEPC.335(76)

… από τα πλοία με Ελληνική σημαία.