Δωρεάν μετακίνηση, δημοσίευση ΚΥΑ

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 07/06/2021

Δωρεάν μετακίνηση, δημοσίευση ΚΥΑ

Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα……

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ PDF.

ΑΡΧΕΙΑ