ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 28/06/2022

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.