ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 20/06/2022

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Προς κάλυψη κενών θέσεων, εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.