Εφαρμογή των νέων πρότυπων απόδοσης των συσκευών VDR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 24/07/2022

Εφαρμογή των νέων πρότυπων απόδοσης των συσκευών VDR

Διευκρινήσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.