Ε/Γ-Ο/Γ “ΠΡΕΒΕΛΗΣ” ΝΡ 06». Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 05/04/2023

Ε/Γ-Ο/Γ “ΠΡΕΒΕΛΗΣ” ΝΡ 06». Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Αναφορά ΔΝΕΡ ΠΡΕΒΕΛΗΣ