Εγκαθίδρυση θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από λιμένες της Ουκρανίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 16/08/2022

Εγκαθίδρυση θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από λιμένες της Ουκρανίας

Διαδικασίες για τα εμπορικά πλοία.