Εγκαθίδρυση θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από λιμένες της Ουκρανίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 29/08/2022

Εγκαθίδρυση θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από λιμένες της Ουκρανίας

Διαδικασίες για τα εμπορικά πλοία – Εγκύκλιος Ι.Μ.Ο.