Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 06/04/2021

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2021.