Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων περί προσωπικού πλοίων

COVID-19 - 13/07/2022

Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων περί προσωπικού πλοίων

Διευκρινήσεις από Υ.NA.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΚΛΑΔΟΣ Β΄/ Δ.Ν.ΕΡ. 2