Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 01/07/2022

Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)

… σχετικά με τον έλεγχο Κράτους Λιμένα (Port State Control) έτους 2021.