Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Ε.Ν, 2020.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 25/02/2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Ε.Ν, 2020.

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Π.Ε.Π.Ε.Ν, Κολοκοτρώνη 100 - Πειραιάς, πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2020, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Κάθε Τάξης), σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, προκειμένου τα μέλη της να εκλέξουν την Εξελεγκτική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Ε.Ν για το 2020 και να εγκρίνουν:

1. Τον Διοικητικό Απολογισμό του 2019
2. Τον Οικονομικό Απολογισμό του 2019
3. Τον Προγραμματισμό Δράσης του 2020.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Cpt Μανώλης Τσικαλάκης - Πρόεδρος Π.Ε.Π.Ε.Ν