Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 19/10/2022

Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

Ενημέρωση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του στο Α.Τ. Καλλιθέας.