Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ναυαγοσωστικών πλοίων…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 06/07/2023

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ναυαγοσωστικών πλοίων…

Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος.