Κατάσταση λιμένων.Υπενθυμιστικό έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 11/10/2021

Κατάσταση λιμένων.Υπενθυμιστικό έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

Σε συνέχεια των επιστολών της Π.Ε.Π.Ε.Ν, με παρατηρήσεις επί της κατάστασης των λιμένων της επικράτειας.