Κατεπείγον σήμα του Υ.ΝΑ.Ν.Π, προς τους Πλοιάρχους Ελληνικών πλοίων…

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 26/02/2022

Κατεπείγον σήμα του Υ.ΝΑ.Ν.Π, προς τους Πλοιάρχους Ελληνικών πλοίων…

…σε Λιμένες / Χωρικά Ύδατα Ουκρανίας.