Καθαρισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν.

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 17/06/2021

Καθαρισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ PDF.