Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν.

Α.Ε.Ν. - 20/03/2023

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν.

… το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.