Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 20/06/2022

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Προς κάλυψη κενών θέσεων, εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.