Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) στον τομέα της ΔΣ…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 11/08/2022

Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) στον τομέα της ΔΣ…

…για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (CIC on STCW).

Κατά το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, πρόκειται να διεξαχθεί «Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου» (Joint Concentrated Inspection Campaign - CIC) με τίτλο “CIC on STCW”.
Η εν λόγω εκστρατεία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούνται στις επιθεωρήσεις πλοίων υπό ξένη σημαία, τα οποία καταπλέουν σε λιμένες και αγκυροβόλια, εντός των περιοχικών συμφωνιών του Paris MoU και του Tokyo MoU, από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές Κράτους Λιμένα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ