Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων…

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 11/02/2022

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων…

…Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2022.