Λιμένας Σκοπέλου – Ελλείψεις & Παραλείψεις. Επιστολή ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 08/07/2024

Λιμένας Σκοπέλου – Ελλείψεις & Παραλείψεις. Επιστολή ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ