Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 - 15/07/2022

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς όμοιας από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου τ.ε. και ώρα 06:00.