Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 - 12/09/2022

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

… για το σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΧΕΙΑ