Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 19/04/2021

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας, έλεγχος εφαρμογής διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων.