Ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και Κόλπο του Ομάν

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 28/05/2022

Ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και Κόλπο του Ομάν

Υπ’ αριθμ. 2211.3-16/37831/2022/27-5-2022 επείγον έγγραφο της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο παρέχονται συστάσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, στα στενά του Ορμούζ καθώς και στον κόλπο του Ομάν.

ΦΩΤΟ:
thepressroom.gr