Ναυτικό Φυλλάδιο ως Έγγραφο Ταυτοποίησης Ναυτικού

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 12/04/2023

Ναυτικό Φυλλάδιο ως Έγγραφο Ταυτοποίησης Ναυτικού

(Seafarers’ Identity Document – SID).