Νέος Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 06/05/2023

Νέος Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Εφαρμογή Ν. 5020/2013 (Α ́29).