Παράταση ισχύος αποδεικτικών και πιστοποιητικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 31/03/2021

Παράταση ισχύος αποδεικτικών και πιστοποιητικών

Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements), με αντίγραφο ΦΕΚ τ.Β’ αρ. φυλ. 1196/29 Μαρτίου 2021, στο οποίο δημοσιεύεται η σχετική Υπουργική Απόφαση.