Π.Ε.Π.Ε.Ν. Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., για την αντιμετώπιση του προβλήματος στελέχωσης των Ναυτικών Σχολών…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 11/11/2022

Π.Ε.Π.Ε.Ν. Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., για την αντιμετώπιση του προβλήματος στελέχωσης των Ναυτικών Σχολών…

…από έμπειρους Ναυτοδιδάσκαλους, για τα Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.