Π.Ε.Π.Ε.Ν. Καταγγέλλει την αποψίλωση των Α.Ε.Ν. και των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 31/08/2022

Π.Ε.Π.Ε.Ν. Καταγγέλλει την αποψίλωση των Α.Ε.Ν. και των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

…από τους έμπειρους και ευσυνείδητους Ναυτοδιδασκάλους, που έχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.