Πληροφοριακό έντυπο Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου ICS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 20/06/2022

Πληροφοριακό έντυπο Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου ICS

Μελέτη αναφορικά με το ζήτημα του επαναπατρισμού σορών εκλιπόντων ναυτικών εν πλω, σημειώνοντας ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) παρουσιάσθηκε αύξηση των περιπτώσεων, ενώ αντιμετωπίσθηκαν δυσχέρειες στην άμεση και απρόσκοπτη διαδικασία επαναπατρισμού των σορών ή της τέφρας ναυτικών, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πλησιέστερων συγγενών τους.