Π.Ν.Ο. Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σχετικά με τις διανυκτερεύσεις των Ναυτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 14/07/2021

Π.Ν.Ο. Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σχετικά με τις διανυκτερεύσεις των Ναυτικών

Δικαίωμα των μελών πληρώματος να διανυκτερεύουν εκτός πλοίου, στο λιμάνι αφετηρίας ή στο λιμάνι προορισμού.