Π.Ν.Ο. Σειρά δράσεων με σκοπό την εξάλειψη των φαινομένων καταπάτησης και καταστρατήγησης…

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 02/06/2022

Π.Ν.Ο. Σειρά δράσεων με σκοπό την εξάλειψη των φαινομένων καταπάτησης και καταστρατήγησης…

...της κείμενης νομοθεσίας και των ναυτεργατικών δικαιωμάτων.

ΑΡΧΕΙΑ