Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των Ναυτικών από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 07/07/2021

Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των Ναυτικών από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων

Πληθαίνουν οι καταγγελίες των μελών των Σωματείων της Π.Ν.Ο.

ΑΡΧΕΙΑ