Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 9 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 30/06/2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 9 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών

… του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΑΡΧΕΙΑ