Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, 11 κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - 26/07/2022

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, 11 κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας

ΑΡΧΕΙΑ