Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 04/08/2021

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Οδηγίες για Έλληνες Ναυτικούς. Υπενθύμιση της Εγκυκλίου του Υπουργείου υγείας με θέμα «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».