Ρωσο-Ουκρανική κρίση και ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 21/03/2022

Ρωσο-Ουκρανική κρίση και ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορών

ΝΑΤΟ. Επικαιροποίηση προειδοποίησης για πολύ υψηλό κίνδυνο παράπλευρης απώλειας!