Ρωσο-Ουκρανική κρίση και ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 30/03/2022

Ρωσο-Ουκρανική κρίση και ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορών

Ν.Α.Τ.Ο. Προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο παράπλευρης απώλειας