Ρωσο-Ουκρανική κρίση και θαλάσσιες μεταφορές

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 10/03/2022

Ρωσο-Ουκρανική κρίση και θαλάσσιες μεταφορές

Κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στις Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από φίλια πηγή, το ΝΑΤΟ έχει εκδώσει σχετική προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο παράπλευρης απώλειας (Very High Risk of Collateral Damage) ή απευθείας κτυπήματος σε εμπορικά πλοία στο Β∆ τμήμα του Εύξεινου Πόντου…….