Ρωσο-Ουκρανική κρίση/Εγκύκλιος Γραμματείας Paris MoU

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/07/2022

Ρωσο-Ουκρανική κρίση/Εγκύκλιος Γραμματείας Paris MoU

Αφορά στο καθεστώς των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τις Αρχές του Κράτους Λιμένα (Port State Control) της Ρωσίας σε πλοία που καταπλέουν στην εν λόγω χώρα.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναστολή της ιδιότητας της Ρωσίας ως μέλους του Paris MoU, οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν από τις Ρωσικές Αρχές από 5/3/2022 και εφεξής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τα Μέλη του Paris MoU.