Ρύθμιση θεμάτων πιστοποίησης Ναυτικών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

COVID-19 - 24/06/2022

Ρύθμιση θεμάτων πιστοποίησης Ναυτικών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Έκδοση εγκυκλίου.