Σιγκαπούρη: Διαδικασίες αλλαγής πληρωμάτων

COVID-19 - 01/09/2022

Σιγκαπούρη: Διαδικασίες αλλαγής πληρωμάτων

Κοινοποιούνται οι υπ’ αρ. 20/2022 και 19/2022 Port Marine Circulars της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MPA), με τις οποίες επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις προσέγγισης των πλοίων, καθώς και  οι διαδικασίες αντικατάστασης πληρωμάτων και χορήγησης άδειας εξόδου των ναυτικών στον λιμένα της εν λόγω χώρας.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους της MPA γίνεται γνωστό μεταξύ άλλων, ότι από 28/8/2022 (ώρα 23:59), οι μη πλήρως εμβολιασμένοι ναυτικοί δεν υποχρεούνται σε 7ήμερο κατ’ οίκον περιορισμό  (Stay-Home-Notice - SHN) πριν την άφιξή τους στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, δύο (2) ημέρες πριν την αναχώρησή τους για την εν λόγω χώρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε σχετική εξέταση/έλεγχο (test) και να είναι εφοδιασμένοι με σχετική εν ισχύ ασφάλιση που αφορά στους μη πλήρως εμβολιασμένους επισκέπτες βραχείας παραμονής (Short-Term Visitors-STVs).

Τα πλήρη κείμενα των MPA Circulars 20/2022 και 19/2022 δύναται να αναζητηθούν στους κάτωθι ιστότοπους :

https://www.mpa.gov.sg/docs/mpalibraries/circulars-and-notices/port-marine-circulars/pc22-19

https://www.mpa.gov.sg/docs/mpalibraries/circulars-and-notices/port-marine-circulars/pc22-20

Υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τα κράτη και τους λιμένες ανά τον κόσμο υπόκεινται σε συχνές αναθεωρήσεις και ως εκ τούτου η παρεχόμενη με την παρούσα εγκύκλιο ενημέρωση δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την παρεχόμενη πληροφόρηση από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους πράκτορες των ναυτιλιακών εταιρειών.

 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ