Συγγραφή διδακτικού βιβλίου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Α.Ε.Ν. - 23/07/2022

Συγγραφή διδακτικού βιβλίου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος