Συγκρότηση της Επιτροπής Αντιστοιχίας των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων…

Α.Ε.Ν. - 08/09/2023

Συγκρότηση της Επιτροπής Αντιστοιχίας των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων…

…. των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/Μηχανικών.